Filmskapande


Om du vill lära dig grunderna till filmskapande 

och rörligt berättande tillsammans med andra 

unga personer så ska du söka till projektet Meän Ääni: Unga filmskapare i Tornedalen omedelbums! 

Arrangörskap


När filmerna är gjorda ska de ju möta en publik, och publiken måste samlas

 någonstans. Därför kommer Meän Ääni även ha en del som handlar om arrangörskap. Ni som deltar kommer skapa egna platser där 

era filmer visas och där ni bestämmer hur 

filmträffarna utformas.

 

Identitet


I projektet Meän Ääni kommer stort fokus 

ligga på vad du och de andra deltagarna 

vill visa och berätta. 

Oavsett vad ni visar och berättar

 i era filmer och på era arrangemang 

kommer det vara en direkt återspegling av vad 

modern tornedalsk ungdomskultur är. 


Här är några punkter du behöver förhålla dig till

  • Det kostar inget att delta i Meän Ääni, resor och boende betalas av projektet. Du får inte betalt för din medverkan, däremot kan det finnas möjlighet att sommarjobba i projektet.


  • Är du under 18 år behöver dina föräldrar godkänna ditt deltagande, bland annat rörande GDPR.


  • All verksamhet i projektet är drogfri.


  • Projektet pågår under tre år utanför skoltid. Vi kommer ha dialog med lärare i kreativa ämnen för att eventuellt kunna inkludera projektet i delar av undervisningen.
  • Vi kommer ha ett gemensamt avtal om hur vi arbetar i projektet, hur vi bemöter varandra och behandlar det som skapas i projektet.


  • Vi arbetar enligt studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhets värdegrund och kvalitetspelare. Alla ska känna sig trygga i Meän Ääni.


  • Går du sista året på gymnasiet? Vet du inte vad du ska göra efter studenten och känner dig osäker på om du kan delta hela projekttiden? Hör av dig till oss så funderar vi tillsammans!
  • Livet förändras för alla. En flytt eller något annat innebär kanske att du behöver avsluta ditt deltagande. Ingen är bunden till projektet - Däremot kan vi gemensamt komma fram till lösningar för att anpassa deltagandet efter din livssituation.


  • Alla deltagare i projektet kommer genom studiecirklar gå under studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhets försäkringar. Detta gäller vid alla aktiviteter inom projektet.